PREDL Inc.

161 Don Westbrook Ave S
Jasper, GA 30143
United States

Phone: (706) 253 0432 

Mailadress: sales@predl.us

MANFRED PREDL

CEO
mpredl@predl.eu
Phone: +49 35341 619 0

 

CHRISTOPHER SHIRAZY

DIRECTOR / SALES MANAGER
cshirazy@predl.us  
Phone: (678) 591 0783

PREDL GMBH

Mathias-Loi-Straße 1
04924 Bönitz
Germany

Tel:  0049 35341 619 0
office@predl.eu

www.predl.eu 

PREDL AUSTRIA Ges.m.b.H.

Murbergstrasse 80
8072 Fernitz
AUSTRIA

Tel:  +43 3135 52657 0
office@predl-austria.eu

www.predl.eu